Title: Zárodek
Other Titles: Fetus - Germ
Authors: Procházka, Martin
Advisor: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Referee: Aubrecht Vojtěch, MgA.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25611
Keywords: zárodek;hmota;tvar;fotografie;foto kniha;portrét;autoportrét;akt;krajina;makro;detail;květina;emoce;sny;atmosféra;denní světlo;bakalářská práce;stíny;světlo;černé plátno
Keywords in different language: fetus;mass;shape;photo;photo book;portrait;self-portrait;nude;landscape;macro;detail;flower;emotions;dreams;atmosphere;daylight;thesis;shadows;light;black canvas
Abstract: Během tvorby mé bakalářské práce jsem se věnoval tématu zárodek. Zabýval jsem se potenciálem hmoty, života či vztahu v počátečním stádiu. Výstupem je publikace A3 formátu. Fotografoval jsem různé objekty, od malých chlupatých koulí, přes květiny, krajinu až k lidskému tělu. Některé fotky byly vyfoceny během procesu tvorby bakalářské práce, zbylé byly použity z mého archivu. Prošel jsem objemnou kolekci svých fotografií pořízených v uplynulých letech. Některé fotky byly již dříve zveřejněny, zbylé se nikdy nestaly součástí žádné série. Fotografoval jsem fotky na základě svých pocitů, odkláněl jsem se od pravidel produktové, módní aj. fotografie a instinktivně snímal mnou vybrané scény. Většina fotek vznikla za použití denního světla, díky čemuž působí přirozeně. Světlo umělé bylo využito pouze párkrát. U černobílých snímků jsem využíval černé plátno.
Abstract in different language: I devoted to the topic Zárodek during a creation my bachelor thesis. I was dealing with a potential of mass, a life or a relationship in the initial stage. The output is a publication in an A3 format. I photographed various objects - from little furry balls over plants and a landscape to a human body. Some photos were captured during the creation of my bachelor thesis and the rest of them is from my archives. I reviewed my previous work - a huge collection of photos I took in a few last years. Some photos have been already published sooner and the other ones have never been a part of any series. I took photos based on my feelings and departed from rules of a product, fashion etc. photography and instinctively captured scenes I chose. Most of the photos arose using daylight what makes them act naturally. Artificial light was used just a couple times. There was a black canvas used to take grayscale photos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martin Prochazka BP 2016.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
Prochazka_o.pdfPosudek oponenta práce539,3 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka_v.pdfPosudek vedoucího práce392,43 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka.pdfPrůběh obhajoby práce295,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.