Title: Vliv interkritického tepelného zpracování na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu oceli 1.4107
Other Titles: The influence of intercritical heat treatment on mechanical properties and microstructure of steel 1.4107
Authors: Elmanová, Andrea
Advisor: Kasl Josef, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Folková Eva, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25651
Keywords: ocel 1.4107;tepelné zpracování;interkritické žíhání;mikrostruktura;mechanické vlastnosti;křehkolomové vlastnosti;světelná mikroskopie;elektronová řádkovací mikroskopie
Keywords in different language: steel 1.4107;heat treatment;intercritic annealing;microstructure;mechanical properties;brittle fracture characteristic;light microscopy;scanning electron microscopy
Abstract: Diplomová práce se zabývá zhodnocením vlivu postupného opakování různých cyklů tepelného zpracování u lité oceli 1.4107 určené na výrobu VT těles parních turbín. Tyto cykly měly simulovat vliv případného opakovaného tepelného zpracování po svařování. Změny mikrostruktury a mechanické a křehkolomové vlastnosti byly hodnoceny prostřednictvím SM a ŘEM. Výsledky naznačují, že po svařování je nutné aplikovat dvojnásobné žíhání, aby se zamezilo poklesu vrubové houževnatosti. Pevnostní parametry klesají jen mírně i při dalším opakování těchto cyklů a vrubová houževnatost narůstá. Je třeba však pečlivě volit žíhací teploty, neboť některé mohou vést k poklesu vrubové houževnatosti v důsledku výskytu interkrystalického porušování.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the influence valuation of gradual repetition of different cycles during cast steel heat treatment for the production of high pressure body of steam turbines. These cycles should simulate the impact of possible repeated heat treatment after welding.The changes in microstructure and mechanical and brittle fracture characteristic were evaluated using light microscopy and SEM. The results suggest that, after welding, it is necessary to apply the double annealing to prevent the decrease in impact strength. The strength characteristics slightly decrease and the notch toughness increases. It is necessary to be careful when choosing the annealig temperatures, because some can cause the decrease of notch toughness due to presence of intergranular defect.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Elmanova Andrea.pdfPlný text práce68,58 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
OP_Elmanova.pdfPosudek oponenta práce590,74 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Elmanova.pdfPosudek vedoucího práce439,87 kBAdobe PDFView/Open
Utajeni_Elanova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP246,4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Prubeh_Elmanova.pdfPrůběh obhajoby práce279,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25651

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.