Title: Kontaktní tuhosti a analýza nelineárních vibrací olopatkovaných disků s třecími kontakty mezi sousedními lopatkami
Contact stiffnesses and nonlinear vibration analysis of bladed disks with friction contacts between adjacent blades
Authors: Voldřich, Josef
Lazar, Jan
Polach, Pavel
Citation: The 4th Joint International Conference on Multibody System Dynamics. Montreal: McGill University, University of Waterloo, 2016. s. 1-12. ISBN 978-0-9682827-9-3.
Issue Date: 2016
Publisher: McGill University
University of Waterloo
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/25688
ISBN: 978-0-9682827-9-3
Keywords: olopatkovaný disk;kmitání lopake;kontaktní tuhost
Keywords in different language: nonlinear vibration;bladed disk;blade vibration
Abstract: Práce je zaměřena na počítání vibrací olopatkovaných disků posledních stupňů NTdílů parních turbín. Jsou uvažovány lopatky se dvěma kontaktními integrálními vazbami. Je využita cyklická symetrie olopatkovaného disku a modální metoda redukující počet stupňů volnosti. Jsou řešeny především dva důležité problémy: (i) získat spolehlivou hodnotu kontaktních tuhostí s ohledem na kompenzaci vynechaných vyšších harmonických módů, (ii) odpovědět, zda název třecí tlumiče je vhodný. Tři případové studie vibrací LSB lopatek jsou uvedeny: (i) vibrace buzené běžící harmonickou vlnou se dvěma nodálními průměry, (ii) aktivace "spících" rezonančních režimů v důsledku torzního buzení, (iii) vibrace lopatek buzených běžící vlnou s osmi nodálními průměry.
Abstract in different language: This work is focused on the computation of vibrations for the last stage bladed disks of steam turbines. The blades with two integral structural contact (ISC) couplings are considered. The cyclic symmetry properties of bladed disks and the method of modal transformation utilising frequency response function matrices are used to reduce the number of degrees of freedom. Two problems are of the first rate importance here: (i) to obtain reliable results, the so-called “contact stiffnesses” of the interface contact elements must be set correctly to compensate for the omitted higher modes, (ii) to answer the question whether it is well-founded to call the ISC couplings “friction dampers”. To do so, three exemplary cases of LSB vibrations are studied: (i) vibrations excited by harmonic travelling wave of two nodal diameters, (ii) activation of a “sleeping” resonance regime by shaft torque excitation, (iii) vibrations of blades excited by harmonic travelling wave of eight nodal diameters.
Rights: Plný text není přístupný.
© McGill University - University of Waterloo
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (MDP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
43917406_stat.pdf332,96 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25688

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.