Název: IGBT půlmůstek 3,3kV 1,5kA
Další názvy: IGBT halfbridge 3,3kV 1,5kA
Autoři: Stejskal, Marek
Citace zdrojového dokumentu: FIŘT, Jaroslav ed. Elektrotechnika a informatika: XVIII. ročník konference doktorských prací Zámek Nečtiny, 3.-4. listopadu 2016. Vyd. 1. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 200 s. ISBN 978–80–261–0516–9.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://hdl.handle.net/11025/26541
ISBN: 978–80–261–0516–9
Klíčová slova: IGBT;půlmůstek;ovladač;transformátor střední frekvence;přepínací ztráty;LLC
Klíčová slova v dalším jazyce: IGBT;halfbridge;driver;medium frequency transformer;switching losses;LLC
Abstrakt v dalším jazyce: In this paper, 3,3kV 1,5kA halfbridge, which is suitable for testing soft and hard switching losses, saturation voltage, and different configuration of LLC converter with medium frequency transformer, is mentioned. The halfbridge is suitable for short time testing with voltage up to 1,9kV, current up to 1,5kA and frequency up to 18kHz considering cooling abilities.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:2016

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stejskal.pdfPlný text461,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26541

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.