Title: The art by J. R. R. Tolkien compared to the film production
Other Titles: The art by J. R. R. Tolkien compared to the film production
Authors: Beneš, Petr
Advisor: Mišterová Ivona, PhDr. Ph.D.
Referee: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26716
Keywords: book;movie;fantasy;middle-earth;the hobbit;the lord of the rings;the ring;difference;distinction;comparison
Keywords in different language: book;movie;fantasy;middle-earth;the hobbit;the lord of the rings;the ring;difference;distinction;comparison
Abstract: Celoživotní dílo spisovatele J. R. R. Tolkiena značně ovlivnilo pohled na současnou fantasy literaturu a vytvořilo zcela nový žánr, který v posledních letech značně nabývá na popularitě. Tato práce je věnována srovnání Tolkienových děl Hobit a Pán prstenů s filmovou adaptací režiséra Petera Jacksona. Teoretická část mojí práce je zaměřena na charakterizování základní myšlenky filmu, fantasy literatury a stručný životopis J. R. R. Tolkiena. Praktická část se zabývá hlavní myšlenkou mojí práce - komparativní analýze děl J. R. R. Tolkiena s filmovou adaptací Petera Jacksona.
Abstract in different language: J. R. R. Tolkien's masterpieces, which he had been working on almost his whole life, have completely changed and established norms of the modern way of fantasy literature. Many artists used his works as an inspiration and not only in literature, but his lifework had also reached borders of movie production, computer games or even music. In theoretical part of my bachelor work, I will focus on description of basic concept of fantasy literature, basic concept of film, film history and biography of J. R. R. Tolkien. Practical part will be dedicated to comparative analysis between Tolkien's books (The Hobbit, The Lord of the Rings trilogy) and Peter Jackson's movies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace-Petr Benes.pdfPlný text práce856,13 kBAdobe PDFView/Open
Benes - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce791,64 kBAdobe PDFView/Open
Benes - oponent.pdfPosudek oponenta práce793,83 kBAdobe PDFView/Open
Benes - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce439,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.