Title: Metody odhadu velikosti stínové ekonomiky \nl{}a jejich naprogramování
Other Titles: Methods for estimating the size of shadow economy and their programming
Authors: Vodička, Tomáš
Advisor: Lukáš Ladislav, Doc. RNDr. Ing. CSc.
Referee: Mičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26815
Keywords: stínová ekonomika;daňové úniky;metody odhadu velikosti stínové ekonomiky;mimic
Keywords in different language: shadow economy;tax evasion;method for estimating size of shadow economy;mimic
Abstract: Předmětem této práce je přiblížení problematiky stínové ekonomiky a odhadů její velikosti. Stínová ekonomika nás obklopuje v každodenním životě a většina společností se ji snaží snižovat pomocí zákonů a postihů. Podle autorů se ve vyspělých zemích velikost stínové ekonomiky snižuje z důvodu stále četnějších elektronických plateb, díky kterým je snazší stínové aktivity odhalit. V prvních kapitolách je popsáno nezbytné teoretické pozadí tohoto tématu jednotlivé pojmy a názory různých autorů. Pátá kapitola je stěžejní část celé práce, jsou v ní detailně popsány nejznámější metody používané pro odhad velikosti stínové ekonomiky. V závěru práce je pak uveden výpočet Gutmannovy metody, modelu MIMIC a porovnání vlastních výsledků se závěry ostatních autorů.
Abstract in different language: The purpose of this paper is to describe issues connected to shadow economy and methods of its estimation. Shadow economy surround us in everyday life and most societies are trying to control it by laws and prosecution. According to authors the size of shadow economy is decreasing in the developed countries because of electronic payments, which are easier to control. In the first chapters of this paper, there is described theoretical background of this topic essential terms and opinions of various authors. The fifth chapter is crucial part, there are described in-depth methods, which are frequently used for estimating the size of shadow economy. At the end of this thesis calculations of Guttmann's method and MIMIC model are done. Finally, comparison of own calculations to results of other authors concludes this paper.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
VODICKA DP vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
VODICKA DP oponent.pdfPosudek oponenta práce660,85 kBAdobe PDFView/Open
VODICKA prubeh obhajoby DP.pdfPrůběh obhajoby práce290,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26815

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.