Title: Inovace laboratorních úloh z předmětu technika vysokého napětí
Other Titles: Innovation High-Voltage Tests for Students Training
Authors: Kučera, Petr
Advisor: Laurenc Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26846
Keywords: vysoké napětí;rázový generátor;rázová vlna;rozložení napětí na izolátoru;koróna;částečné výboje
Keywords in different language: high voltage;surge generator;surge;voltage distribution;corona;partial discharges
Abstract: Stávající úlohy v předmětu Technika vysokého napětí, včetně jejich popisu a následným změřením modelů v skutečných podmínkách školní laboratoře. Experimentální část práce se zabývá nově navrhovanými úlohami do předmětu.
Abstract in different language: Measuring school assignments at subject called Technika vysokého napětí (Technics of high voltage) including their description and control measure this models in real conditions of school laboratory. The experimental part is about newly proposed tasks to the subject.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kucera.pdfPlný text práce28,19 MBAdobe PDFView/Open
070809_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,86 kBAdobe PDFView/Open
070809_oponent.pdfPosudek oponenta práce430,55 kBAdobe PDFView/Open
070809_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce255,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26846

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.