Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 714
Putzichová, Jana
Možnosti a úskalí diagnostiky apendicitis a jejích komplikací pomocí zobrazovacích metod

This bachelor's thesis on the topic Possibilities and difficulties of diagnosing appendicitis and its complications using imaging methods consists of two parts - theoretical and practical. Symptoms and signs of appendicitis, treatment, complications, use of imaging methods are described in th...

Dobiášová, Ráchel
Kvalita spánku hospitalizovaných pacientů v intenzivní péči

This bachelor thesis is focused on the analysis of sleep quality of hospitalized patients in intensive care and identification of factors influencing this quality. The theoretical part of this thesis defines sleep, describes the importance of sleep and its stages. It also deals wit...

Petrželka, Jan
Integrovaný záchranný systém v České republice a v Evropě

The bachelor thesis is elaborated on the "Integrated Rescue System in the Czech Republic and Europe". The first chapter of the thesis describes the integrated rescue system in the Czech Republic, specifically its legislation, basic and other components. The second chap...

Radová, Jaroslava
Koprologické metody

In the theoretical part of this bachelor thesis you will learn the basic concepts of parasitism and parasitology. Then you can read the description and brief procedure of different coprological methods together with the characteristics of the most common intestinal parasites in our ...

Hlochová, Karolína
Analýza buněk v tělních tekutinách pomocí automatického hematologického analyzátoru Sysmex XN-1000

This bachelor thesis compares the measured count of polymorphonuclear cells, mononuclear cells, erythrocytes and the total amount of leukocytes in the cerebrospinal fluid with the original cytologic method using Fuchs-Rosenthal counting chamber and automatical analyser Sysmex XN-1000. The thesis is&#x...

Kališová, Michaela
Změny zastoupení povrchových znaků T-lymfocytů u HIV pozitivních pacientů

The bachelor thesis is focused on monitoring changes in the count of T-lymphocytes over time in HIV-positive patients. The changes of CD3+, CD4+, and CD8+ lymphocytes in 10 selected patients are graphically processed from available flow cytometry data. The results of the observation...

Neckářová, Barbora
Primární hyperparatyreóza v klatovském regionu - četnost záchytu a význam laboratorních vyšetření a MIBISPECT/CT v diagnostice.

A total of 80 patients with suspected primary hyperparathyroidism were examined between 2009 and 2022 in Klatovy region. A total of 102 imaging scans were performed, 17 using 99mTc MIBISPECT, 71 using 99mTc MIBISPECT/CT and 14 using PET/CT or PET/MR with 18-fluorocholine. ...

Wolfová, Zuzana
Srovnání analyzátorů na stanovení koncentrace laktátu a vliv na hodnocení laktátové křivky

This thesis deals with the issue of lactate analysis in sports medicine. It contains theoretical and practical part. In the theoretical part, the metabolism and function of lactate in the human body, the possibilities of lactate analysis in the laboratory together wit...

Martynková, Lenka
Zobrazení tumorózních procesů na nukleární medicíně

This bachelor thesis is focused on Imaging methods used in nuclear medicine for viewing oncological disieases and is divided into two parts. The theoretical part includes describtion of nuklear medicine and its viewing devices. Morover this part consists of radiopharmaceuticals, intro...

Šosová, Nikol
Zobrazovací metody v diagnostice onemocnění muskuloskeletálních struktur ramenního pletence

The title of my bachelor thesis is Imaging methods used in the diagnosis of musculoskeletal diseases of the shoulder. The thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part deals mainly with anatomy, pathology and individual possibilities of examination of the shou...

Šůsová, Agáta
Organizace a přeshraniční spolupráce horské služby v Česku a v Německu

This bachelor thesis "Organization and cross-border cooperation of mountain rescue in the Czech Republic and Germany" deals with the cooperation of mountain rescue service of Czech Republic and mountain rescue service of Germany during their collaborative interventions and exercises. It ...

Peikert, Taťána
Zobrazení kolenního kloubu na magnetické rezonanci

The topic of this bachelor thesis is Magnetic resonance imaging of the knee joint. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis consists of three main chapter and deals with the anatomy and pathology of the knee joint and&#...

Vitnerová, Kateřina
Analýza nově zavedené laboratorní detekce karbapenemáz u enterobakterií v Nemocnici Na Homolce

This work focuses on antibiotics, specifically carbapenems and their resistance in Ente-robacteriaceae. I try to briefly describe the history of antibiotics and specifically car-bapenems, their mechanism of action, mechanisms of resistance and I try to characterize clinically important genera of ...

Kaválková, Kristýna
Dyslipidémie a ateroskleróza, porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou v závislosti na HDL-cholesterolu

This bachelor's thesis is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part focuses on physiological and pathophysiological processes related to the topic of blood lipids. This section describes the characterization, metabolism and determination of lipids. Also, atten...

Urbánková, Kateřina
Cytologické vyšetření děložního čípku a jeho korelace s histopatologickým nálezem

This bachelor thesis covers the problem of cervical examination by cytological and histopathological methods. The theoretical part describes the uterus, specifically its anatomical and histological structure, as well as its physiology and microflora. The next chapters deal with diseases of the&#x...

Mentlová, Denisa
Morfologické změny v placentách asociované s onemocněním COVID-19

SARS-CoV-2 infection in pregnancy can lead to serious complications. Preterm births, in-trauterine growth restriction and intrauterine fetal demise have been reported in association with this infection. It is believed that these complications arise as a result of damage to placental tissue b...

Živná, Kateřina
Problematika invazivních pneumokokových onemocnění v Plzeňském kraji

The bachelor thesis describes the incidence of invasive pneumococcal diseases in the Pilsen region. The theoretical part is devoted to the characteristics of Streptococcus pneumoniae and the infections it causes. Laboratory methods of detection of pneumococcus in biological material are also ...

Beránková, Klára
Zavedení automatického hodnocení fluorescenčních obrazů do rutinní praxe

This bachelor thesis is focused on the comparison of the evaluated fluoerescence images by automatic readout with manual readout. Of the two methods mentioned, the results of antinuclear antibodies (ANA) and antibodies against cytoplasmic antigens (ANCA) were reviewed. The results of the...

Třeštíková, Jana
Úloha imunohematologie v předtransfuzním vyšetření

This paper deals with the evaluation of the number of immunized patients during the period under study. It also explains the impact of the methodology of the work on the number of detected erythrocyte alloprotobodies and whether the selection of erythrocyte transfusion products acc...

Brumovská, Barbora
Rozdíly v senzitivitě a specifikace histochemických barvení určených k identifikaci mikroorganismu Helicobacter pylori v biopsii sliznice žaludku.

This bachelor thesis deals with the demonstration of gastric Helicobacter pylori infection by using two different histological stains namely the Giemsa staining method and the Warthin-Starry silvering method. The Warthin-Starry impregnation method has been shown to be a more sensitive method ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 714