Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStaněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorKosť, Tom
dc.contributor.refereeKubec Václav, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-23
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:03Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T15:01:03Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-2
dc.identifier71434
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26907
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením hydraulického vytlačovacího lisu a jeho hlavních konstrukčních skupin. Pozornost je věnována vlastnímu vytlačovacímu procesu i funkcím jednotlivých konstrukčních skupin. V úvodní části práce je popsán princip, historie, současný stav technologie vytlačování. Jsou zmíněny v praxi nejvíce využívané metody. V praktické části je proveden návrh a výpočet základních částí hydraulického vytlačovacího lisu. Tyto výpočty slouží k racionálnímu návrhu hlavních částí vytlačovacího lisu pro zadané požadavky na vytlačovací lis. Z výsledků výpočtu byl vytvořen model sloupu s maticemi a podroben pevnostní analýze. V závěru této práce jsou uvedeny možnosti využití technologie vytlačování.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvytlačovánícs
dc.subjecthydraulický liscs
dc.subjecttvářenícs
dc.titleKonstrukční řešení hydraulického vytlačovacího lisu a jeho technologické užitícs
dc.title.alternativeStructural design of hydraulic extruder and its technological usesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis presents structural design of the hydraulic extruder and its main assembly units. A special atention is paid to extrusion process and the functions of extruders subsystems. In introduction the principles of extrusion, history and current status are specified. The most frequent extrusion methods applied in manufacturing are mentioned. The next part contents the technical calculation and design of main parts of the hydraulic extruder. These calculations are applied for the rational design to match the requirements imposed on the extruder. The calculation results were applied to carry out a dimensional model of the column with matrices for stress analysis process. At the end of this work numerous examples of using extrusion technology are presented.en
dc.subject.translatedextrusionen
dc.subject.translatedhydraulic pressen
dc.subject.translatedformingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP, Tom Kost.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
Kost_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce702,27 kBAdobe PDFView/Open
Kost_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce742,28 kBAdobe PDFView/Open
Kost.pdfPrůběh obhajoby práce242,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26907

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.