Title: Využití UDDG jako plniva pro kompozitní kovové povlaky
Authors: Monhart, Petr
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26933
Keywords: kompozit;kompozitní povlaky;povlaky;rozhraní povlaku a podkladu;opotřebení;uddg;nikl;galvanické pokovování;ecc;pin-on-disc;drsnost;korozivzdornost;přilnavost.
Keywords in different language: composite;composite coatings;coatings;coating and substrate interface;wear;uddg;nickel;galvanic plating;ecc;pin-on-disc;roughness;corrosion resistance;adhesion.
Abstract: Cílem této diplomové práce je ověřit, v laboratorních podmínkách, teorii, že aplikací UDDG jako plniva v kovovém niklovém, matričním povlaku, provedeném pomocí galvanického pokovování, je možné zvýšit otěruvzdornost tohoto kompozitního povlaku, ve srovnání se samotným niklovým povlakem.
Abstract in different language: The aim of this diploma thesis is to verify under laboratory conditions that the application of UDDG as a filler in a metallic nickel matrix coating made by galvanic plating can increase the abrasion resistance of this composite coating compared to the nickel coating itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Monhart Petr - Diplomova prace_2017_Vyuziti UDDG jako plniva pro kompozitni kovove povlaky_MONHART_ final_po korekci.pdfPlný text práce11,89 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-MONHART.pdfPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
posudek - MONHART.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
BK - MONHART.pdfPrůběh obhajoby práce511,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.