Title: Využití 3d tisku k výrobě vzorků z prášků slinutých karbidů
Authors: Kotrba, Matěj
Advisor: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26935
Keywords: 3d tisk;slinutý karbid;slm;korozní odolnost;pórovitost
Keywords in different language: 3d printing;sintered carbide;slm;corrosion resistance;porosity
Abstract: Tato práce se zaměřuje na 3D tisk slinutých karbidů technologií SLM Sintering Laser Melting a navazuje na již provedené experimenty ze zahraničí. Cílem práce bylo zhotovit slinutý karbid technologií SLM a provést u něj testování pórovitosti a korozní odolnosti. Dále zjistit, jak vstupní parametry 3D tisku ovlivňují tyto zjištěné hodnoty.
Abstract in different language: This thesis focuses on 3D printing of sintered carbides by SLM technology - Sintering Laser Melting and builds on experiments from abroad. The purpose of this thesis was to make sintered carbide using SLM technology and to perform porosity and corrosion resistance testing. Next, determine how the input parameters affect these detected values.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KOTRBA-DP.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
posudek - KOTRBA.pdfPosudek oponenta práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - KOTRBA.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
BK - KOTRBA.pdfPrůběh obhajoby práce752,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.