Title: Celkové tělesné složení a jeho projevy vlivem hmotnostních změn v přípravném a soutěžním období v judu
Other Titles: Total body composition and its manifestations due to weight changes in the preparatory and competitive periods in judo
Authors: Dědeček, Jakub
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27082
Keywords: judo;adolescence;přípravné období;závodní období;tělesné složení
Keywords in different language: judo;adolescence;preparatory period;race period;body composition
Abstract: Má diplomová práce je zaměřena na změny v tělesném složení u judistů v přípravném a soutěžním období. Cílem práce je zjistit, jak výrazně, zda vůbec, se změnilo tělesné složení díky tréninku. Testování bylo vstupní, průběžné a výstupní. Skupina probandů čítá 12 studentů v adolescentním věku, kteří výkonnostně spadají do republikové a mezinárodní úrovně.
Abstract in different language: My thesis is focused on changes in body composition in judo and in pre-competition period. The aim is to determine how much, if any, changed body composition through training. Testing was input, intermediate and output. Probands group includes 12 students in the adolescent age who fall into their performance on national and international levels.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Dedecek Jakub.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Dedecek J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce139,45 kBAdobe PDFView/Open
Dedecek J. - OP.pdfPosudek oponenta práce131,28 kBAdobe PDFView/Open
Dedecek J..pdfPrůběh obhajoby práce61,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.