Title: Psychická příprava běžce pro zvýšení odolnosti během vytrvalostního výkonu
Other Titles: Mental preparation runners to increase resistance during endurance performance
Authors: Neuvirt, Miroslav
Advisor: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27088
Keywords: atletický trénink;běh;odolnost;výkon;psychika
Keywords in different language: athletic training;running;resistance;performance;psyche
Abstract: Diplomová práce konkrétně popisuje psychologickou přípravou běžce. Uvádí možnosti ovlivnění vytrvalostního tréninku psychologickým tréninkem. Do praxe se budu snažit v této práci zkonkretizovat příklady psychologického tréninku. Ve výsledku budeme pozorovat změnu výkonnosti a změnu psychického stavu závodníka před a po psychologickém tréninku.
Abstract in different language: The diploma thesis specifically describes the psychological preparation of the runner. It outlines the possibilities of influencing endurance training through psychological training. In practice, I will try to contextualize examples of psychological training in this work. As a result, we will observe a change in performance and a change in the mental state of a competitor before and after psychological training.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, NEUVIRT.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
Neuvirt - VP.pdfPosudek vedoucího práce171,11 kBAdobe PDFView/Open
Neuvirt - OP.pdfPosudek oponenta práce190,04 kBAdobe PDFView/Open
Neuvirt.pdfPrůběh obhajoby práce51,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27088

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.