Title: Anthony Horowitz: Odkaz Arthura Conana Doyla a Iana Fleminga
Other Titles: Anthony Horowitz: The Legacy of Arthur Conan Doyle and Ian Fleming
Authors: Nováková, Michaela
Advisor: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Referee: Lupták Burzová Petra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27175
Keywords: anthony horowitz;ian fleming;arthur conan doyle;odkaz;literatura;angličtina;spojené královstí;sherlock holmes;james bond;detektiv;špion;spisovatel;zločin
Keywords in different language: anthony horowitz;ian fleming;arthur conan doyle;legacy;literature;english;united kingdom;sherlock holmes;james bond;detective;spy;writer;crime
Abstract: Účelem práce je představit jednoho z nejúspěšnějších a nejplodnějších autorů Spojeného královstí, Anthony Horowitze. Další částí práce je také průzkum, zda si zaslouží být označován za odkaz Arthura Conana Doylea a Iana Fleminga, nebo ne. Horowitz byl vždy velkým příznivcem obou autorů a jeho sen se splnil, když mu bylo legálně dovoleno pokračovat ve jejich práci. Je jediný člověk na světě, který byl pověřen jak Arthur Conan Doyle Estate (společnost) a Ian Fleming Estate (společnost) psát knihy a používat postavy Jamese Bonda a Sherlocka Holmese.
Abstract in different language: The purpose of this paper is to present one of the United Kingdom's most successful and prolific author, Anthony Horowitz, and to examine whether he deserves to be called the legacy of Arthur Conan Doyle and Ian Fleming, or not. He has always been a fan of these two writers, and his dream came true when he was legally allowed to continue their work. He is the only person in the world who was commissioned both by Arthur Conan Doyle Estate and Ian Fleming Estate to write books, using their original characters like Sherlock Holmes and James Bond.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce - Nova_kova_.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Novakova_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Novakova.pdfPrůběh obhajoby práce298,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.