Title: Praktická realizace sady příkladů pro výuku biodiverzity
Other Titles: Practical realization of a set of examples for teaching biodiversity
Authors: Randa, Michal
Advisor: Přibáň Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27240
Keywords: seriózní hra;herní princip;pravidlo hry;základní škola;programování;stencyl;gamifikace;příroda;biodiverzita;chyť a pusť
Keywords in different language: serious game;game principle;game rule;elementary school;programming;stencyl;gamification;nature;biodiversity;drag and drop
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na realizace příkladů pro výuku biodiverzity formou vzdělávací hry. Mezi hlavní cíle práce patří představení pojmu Serious games i jejich základních principů a vytvoření vzdělávací hry zaměřené na výuku biodiverzity.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the implementation examples for teaching biodiversity through educational games. The main goals of this work is to demonstrate the concept of Serious games and their basic principles and create educational games aimed at teaching biodiversity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Randa_Michal.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Randa oponent483.pdfPosudek oponenta práce568,17 kBAdobe PDFView/Open
BP_Randa_hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce440,94 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Randa511.pdfPrůběh obhajoby práce381,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.