Title: Bezpečnost potravin - ochrana lidí a zvířat
Other Titles: Food Security - Safety of Animals and People
Authors: Vrátník, Miloš
Advisor: Kott Otto, MUDr. CSc.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27308
Keywords: bezpečnost potravin;legislativa;aditiva;geneticky modifikované potraviny;ochranné látky v potravinách;barviva;stabilizátory;emulgátory
Keywords in different language: food safety;legislation;additives;genetically modified foods;food preservatives;color additive;stabiliser;emulsifiers
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečností potravin: ochrany lidí a zvířat. Práce se skládá ze dvou hlavních částí, teoretická a praktická. V teoretické části práce pojednává o bezpečnosti potravin, označování potravin, ochranných látkách v potravinách, a krmných aditivech. Dále zmiňuje problematiku geneticky modifikovaných potravin, a legislativu ČR a EU v rámci bezpečnosti potravin. Praktická část obsahuje zhodnocení výsledků dotazníkového šetření určeného pro laickou veřejnost. Šetření je zaměřeno na informovanost a znalosti v oblasti bezpečnosti potravin. Výsledky práce jsou vyobrazeny v přehledných tabulkách a grafech. Součástí práce jsou také přílohy.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issue of food safety: the protection of humans and animals. The work consists of two main parts, theoretical and practical. The theoretical part is about food safety, food labeling, and preservatives in food and feed additives. Also mentions the issue of genetically modified food, and the legislation of the Czech Republic and the EU within the food safety. The practical part contains an evaluation of the results obtained from the questionnaire intended for the general public. This investigation focuses on the awareness and knowledge in the area of food safety. The results are shown in well-arranged tables and graphs. To the thesis also belong attachments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BCpracevratnik.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
Vratnik VP.pdfPosudek vedoucího práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Vratnik OP.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Vratnik.pdfPrůběh obhajoby práce385,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27308

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.