Title: Hodnocení kvality ozubených kol vhodnými metodami NDT
Authors: Vítovec, Vilém
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27353
Keywords: defektoskopie;ndt;chemicko-tepelné zpracování;vířivé proudy;chtz
Keywords in different language: non-destructive;ndt;eddy currents;chemical-thermal processing
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na nedestruktivní zkoušení materiálů s ohledem na použití u ozubených kol a součástí používaných u převodových zařízení. V teoretické části jsou zachycené nedestruktivní zkoušky pro použití hodnocení ozubených kol a dalších strojních součástí. Dále jsou zde uvedeny druhy a postupy při chemicko-tepelném zpracování s ohledem na ozubená kola a součásti převodovek. V praktické části navrhujeme postup hodnocení kvality che-micko-tepelného zpracovaní metodou vířivých proudů.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on non-destructive testing of mate-rials with respect to the use of gears and components used for gearing. In theoretical part are captured non-destructive tests for the evaluation of gears and other machine components. In addition there are also mentioned kinds of chemical heat pro-cedures with respect to the gears and gearbox components. In the practical part we propose a procedure of the evaluation of the guality of chemical heat treatment by the method of eddy currents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka_2017_v_v.pdfPlný text práce27,49 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - VITOVEC.pdfPosudek vedoucího práce949,71 kBAdobe PDFView/Open
posudek - VITOVEC.pdfPosudek oponenta práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
BK - VITOVEC.pdfPrůběh obhajoby práce631,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27353

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.