Title: Tvorba a optimalizace automatického obchodního systému
Other Titles: Creation and optimization of the automated trading system
Authors: Řehoř, Miroslav
Advisor: Marek Patrice, Ing. Ph.D.
Referee: Martinčík David, JUDr. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27423
Keywords: automatický obchodní systém;technická analýza;technické indikátory;genetické algoritmy;easylanguage;optimalizace obchodního systému
Keywords in different language: automatic trading system;technical analysis;technical indicators;genetic algorithm;easylanguage;trading system optimizing
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem, optimalizací a zhodnocením vlastního automatického obchodního systému založeného na grafických formacích a indikátoru technické analýzy na vybraném aktivu. V práci jsou popsány základní principy a metody grafických metod a zvoleného indikátoru technické analýzy, úvod do genetického programování a základní pravidla při tvorbě obchodního systému s jeho nejdůležitějšími ukazateli. Dále je provedena selekce, filtrování a optimalizace signálů obchodního systému. Výsledky automatického obchodního systému jsou nakonec interpretovány a porovnány s jiným jednodušším obchodním systémem.
Abstract in different language: This master thesis focuses on implementation, optimization and evaluation of the self-made automatic trading system based on graphical methods and indicators of technical analysis on the predetermined asset. Basic principles and methods of technical analysis are described, as well as the introduction to genetic programming and the basic rules during the process of creating the trading system. Then, selection, filtering and optimization of the trading system signals are performed. The results of the automatic trading systems are presented and compared to another trading system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_REHOR_A15N0019P.pdfPlný text práce2,47 MBAdobe PDFView/Open
PV_Rehor.pdfPosudek vedoucího práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
PO_Rehor.pdfPosudek oponenta práce904,71 kBAdobe PDFView/Open
P_Rehor.pdfPrůběh obhajoby práce323,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27423

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.