Title: Uplatnění pěveckých činností v hudebně dramatické výchově dětí předškolního věku.
Other Titles: Application of singing activities in musical and drama education of early years foundation stage.
Authors: Karasová, Lenka
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Mandysová Daniela, Doc. PaedDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27432
Keywords: dramatické činnosti;pěvecké činnosti;mateřská škola;předškolní vzdělávání;zpěv.
Keywords in different language: drama education;music education;preschool age;preschool education;singing.
Abstract: Ve své diplomové práci poukazuji na aktivity realizované s předškolními dětmi v oblasti hudební a dramatické výchovy, na možnosti propojení hudební výchovy s dramatickou, ověření jejich použitelnosti v praxi a na motivační funkci dramatické složky k hudebním činnostem. Charakterizuji hudební a dramatickou výchovu, jejich současné pojetí v předškolním vzdělávání, vzájemné propojení a přínos pro rozvoj dítěte.
Abstract in different language: The Text of the post is about the connections of music education with the education of drama in preschool education. I'd like to show the possibilities of linking music education with a dramatic, verify their usability in practice and the motivational function of the dramatic components in musical activities. In the theoretical part to give musical and dramatic upbringing, their current concept in preschool education, mutual connection and contribution to the development of the child.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ LENKA KARASOVA, pdf..pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Karasova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Karasova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Karasova_prubeh_obhajoby.jpgPrůběh obhajoby práce340,79 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27432

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.