Title: Kapitoly z dějin zaniklé obce Grafenried
Other Titles: Historical chapters of a former village Grafenried
Authors: Kašparová, Kristýna
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27496
Keywords: grafenried;lučina;geschichte;das veschwundene dorf;zaniklá vesnice;historie;gebäude;budovy
Keywords in different language: history;buildings;defunct village
Abstract: Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole se nachází vývoj názvu vesnice v průběhu století a lokalizace. Druhá kapitola je věnována dějinám (tzv. od vzniku až do současnosti). Ve třetí kapitole se autorka na základě knih a archiválií pokouší o detailní přehled nejvýznamnějších budov, které se nacházeli v obci Grafenried (česky: Lučina).
Abstract in different language: The bachelor thesis is divided into three main chapters. The first chapter is about the development name of the village over the centuries and localization. The second chapter is devoted to history (from inception to the present day). In the third chapter, the author based on the books and archivals trying to do detailed overview of the most important buildings that were in the village Grafenried (Czech: Lučina).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-kkasparo.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova Kristyna_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova Kristyna_op.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova Kristyna_obh.pdfPrůběh obhajoby práce316,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.