Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTonsern Clemens, Dr. phil.
dc.contributor.authorKnížková, Ivana
dc.date.accepted2017-9-13
dc.date.accessioned2018-01-15T15:03:51Z-
dc.date.available2016-12-20
dc.date.available2018-01-15T15:03:51Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-30
dc.identifier72656
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27506
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je analýza postavy Bernharda Rothnera v románu spisovatele Daniela Glattauera "Dobrý proti severáku". V první kapitole jsou představeny život, dílo a hlavní úspěchy autora románu. Následuje definice pojmů "román", "dopis", "dopisový román" a stručné shrnutí historie jejich vzniku. Další část se zabývá románem "Dobrý proti severáku", shrnutím děje a symbolikou názvu románu. Následující kapitola je věnována krátké analýze hlavních postav. Výsledkem této bakalářské práce je analýza postavy Bernharda Rothnera a význam jeho úlohy v románu.cs
dc.format43 s. (66549 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isodede
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdaniel glattauercs
dc.subjectgut gegen nordwindcs
dc.subjectder briefromancs
dc.subjectsymbolik des nordwindscs
dc.subjectliterarische figurenanalysecs
dc.subjectarten von figurencs
dc.subjectdie charakterisierung von figurencs
dc.subjectemmi rothnercs
dc.subjectleo leikecs
dc.subjectbernhard rothnercs
dc.titlePostava Bernharda Rothera v románu "Dobrý proti severáku" od Daniela Glattauera Postava Bernharda Rothnera v románu "Gut gegen Nordwind" od Daniela Glattaueracs
dc.title.alternativeThe figure of Bernhard Rothner in the novel "Love virtually" by Daniel Glattaueren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe main of this bachelor's thesis is the analysis of the figure of Bernhard Rothner in the novel by Daniel Glattauer "Love virtually". In the first chapter are introduced the life, publication and the main successes of the writer of novel. Then follows the definition of the concepts "novel", "letter", "novelletter" and the recap of history of their beginning. The following part deals with the novel "Love virtually", with the synopsis and symbology of the name of novel. The following chapter attends to the short analysis of the main figures. The result of this bachelor´s thesis is the analysis of the figure of Bernhard Rothner and the significance of his part in the novel.en
dc.subject.translateddaniel glattaueren
dc.subject.translatedlove virtuallyen
dc.subject.translatednovelletteren
dc.subject.translatedsymbology of north winden
dc.subject.translatedanalysis of figuresen
dc.subject.translatedkind of figuresen
dc.subject.translatedcharacterization of figuresen
dc.subject.translatedemmi rothneren
dc.subject.translatedleo leikeen
dc.subject.translatedbernhard rothneren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAK_PDF_2017.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Knizkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce970,77 kBAdobe PDFView/Open
Knizkova_op.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Knizkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce276,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.