Title: Plasmatická úprava substrátů
Other Titles: Plasmatic treatment of the substrates
Authors: Matoušek, Václav
Advisor: Navrátil Jiří, Ing.
Referee: Hirman Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27818
Keywords: plasma;povrchová úprava;substrát;povrchové napětí;smáčivost;stárnutí plasmy;plasma v lékařství;plasma v potravinářství.
Keywords in different language: plasma;surface modification;substrate;surface tension;wettability;plasma aging;plasma in medicine;plasma in food industry.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na povrchové úpravy substrátů, především plasmovou, stárnutí plasmy po zpracování, využití plasmy v lékařství a potravinářském průmyslu.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on surface treatment of substrates, especially plasma treatment, plasma aging after processing, plasma use in medicine and food industry.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Matousek.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFView/Open
070949_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce398,36 kBAdobe PDFView/Open
070949_oponent.pdfPosudek oponenta práce553,39 kBAdobe PDFView/Open
070949_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce200,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27818

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.