Title: Stav lučních biotopů, které jsou předmětem ochrany maloplošných zvláště chráněných území v České republice
Other Titles: State of target meadow biotopes in the small-scale protected areas in the Czech Republic
Authors: Skuhrová, Johana
Advisor: Dostálová Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27877
Keywords: travinné biotopy;louky;ochrana přírody;mapování biotopů. maloplošně chráněná území;územní ochrana;předmět ochrany
Keywords in different language: grasslands biotopes;meadows;nature protection;biotope mapping;small scale protected area;protected areas;target object
Abstract: Obsahem této práce je vyhodnocení zastoupení lučních biotopů a jejich stavu v maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ), v jejichž vyhlašovací dokumentaci je předmětem ochrany některý z travinných biotopů (Chytrý a kol., 2010). Tato práce zpřesnila informace o předmětu ochrany MZCHÚ na základě dostupných dokumentů (uložených v Ústředním seznamu ochrany přírody), z dostupných dat (vrstva mapování biotopů, citace) s využitím GIS stanovila rozlohu a kvalitu těchto travinných biotopů v MZCHÚ na našem území, a celkově zhodnotila z dostupných dat stávající pokrytí lučních biotopů soustavou MZCHÚ na národní a krajské úrovni.
Abstract in different language: Grassland biotopes (Chytrý a kol., 2010) protected by small scale protected areas in the Czech Republic were evaluated in this study. Grassland biotopes as target objects were specified for each small scale protected area in the Czech Republic using public data from the Digital Register of the NCCR. Using biotope mapping shapefile (VMBA) the total area and quality of each grassland biotope in small scale protected areas, where it is a target object, was calculated using GIS. Evaluation of grassland biotope protection by small scale protected areas was done at the Czech Republic and the regional level.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skuhrova.pdfPlný text práce3,2 MBAdobe PDFView/Open
Skuhrova V.pdfPosudek vedoucího práce745,56 kBAdobe PDFView/Open
Skuhrova O.pdfPosudek oponenta práce646,78 kBAdobe PDFView/Open
Skuhrova P.pdfPrůběh obhajoby práce267,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27877

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.