Title: Pracovní výchova v dětských domovech
Other Titles: Practikal Education in childrenś homes
Authors: Těšínská, Dana
Advisor: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27914
Keywords: dětský domov;výchova;projekty;pracovní vyučování
Keywords in different language: children's home;education;projects;work learning
Abstract: V této diplomové práci se autorka věnuje stručnému vymezení pojmu projekt a problematice pracovní výchovy v dětských domovech. Práce dále obsahuje seznámení s projekty, do kterých se děti z dětských domovů zapojují. Poukazuje na kladné i záporné stránky v oblasti projektů, výchovy v dětských domovech.
Abstract in different language: In this diploma work the author briefly explains the conception of project and the problems of working education in the children´s home. The next part of the diploma work contains explanation of the projects, which the children také part in them. The advantages and disadvantages of the projects are shown there, education in the children´s home.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klimova Dana - dipl. prace.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Klimova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce114,5 kBAdobe PDFView/Open
Klimova - posudek.pdfPosudek oponenta práce134,51 kBAdobe PDFView/Open
Tesinska (Klimova) protokol 522.pdfPrůběh obhajoby práce349,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.