Title: Využití sudoku v prvním a druhém ročníku ZŠ
Other Titles: Utilization of Sudoku in the first and the second grade of primary school
Authors: Trymlová, Jitka
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27926
Keywords: sudoku;pracovní listy;matematika;český jazyk;angličtina
Keywords in different language: the sudoku;worksheets;math;czech;english
Abstract: Ve své diplomové práci jsem se pokusila vhodným způsobem zařadit sudoku do vyučovacích hodin matematiky, českého a anglického jazyka a to v prvním a druhém ročníku základní školy. Žáci dostali v každém ročníku celkem čtyři pracovní listy. Na každém z těchto pracovních listů bylo vždy jedno sudoku a doplňující úkol nebo úkoly, které měly procvičit, zopakovat a upevnit probrané učivo daného předmětu. Na základě výsledků, kterých děti při plnění zadaných úkolů dosáhly, se domnívám, že tento cíl byl splněn. Žáci si opravdu učivo zopakovali a to jinou, netradiční formou výuky. Nejblíže žákům byly pracovní listy s matematickou tematikou a to pracovní listy s geometrickými tvary a s čísly. Nejhůře se žákům pracovalo s pracovními listy z českého jazyka. S písmeny v sudoku se žáci mnohokrát nesetkali a měli problém s jejich dosazováním do sudoku.
Abstract in different language: The main aim of this thesis was to include the Sudoku in the Math, Czech and English lessons in an appropriate way. I focused on the first and second grade of Primary school. The pupils in each grade was provided with four worksheets. One Sudoku and some additional exercises, which should help to practice and fix the topic currently discussed in each subject, were on each of them. I suppose that the main aim of this thesis was fulfilled based on the results reached by the pupils. The Sudoku really gave them an untraditional way how to repeat the curriculum. The mathematical worksheets with geometric shapes and numbers were the favorite ones among the pupils. Czech language worksheets were the most difficult for the pupils, because fulfilling of letters into the Sudoku net was new for them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017-DP-Trymlova_Jitka.pdfPlný text práce3,63 MBAdobe PDFView/Open
Trymlova hodnoceni462.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
OP - Trymlova - SUDOKU.pdfPosudek oponenta práce120,35 kBAdobe PDFView/Open
Trymlova protokol504.pdfPrůběh obhajoby práce377,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.