Title: Renesanční dvory jako centra vědy a umění: italské renesanční dvory a rozvoj přírodních věd
Other Titles: Renaissance Courts as Centres of Science and Art: Italian Renaissance Courts and the Development of Natural Sciences
Authors: Marková, Gabriela
Advisor: Černá Jana, PhDr. Ph.D.
Referee: Jiráková Karolína, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27979
Keywords: renesanční dvory;přírodní vědy;výtvarné umění;patronace
Keywords in different language: renaissance courts;natural sciences;art;patronage
Abstract: Cílem práce je představit vybrané italské renesanční dvory jako centra vědy a umění a poukázat na jejich význam pro rozvoj evropských věd. Pozornost bude věnována přírodním vědám, přírodní filosofii a přírodní magii, které se na těchto dvorech rozvíjely. Jedním z dílčích témat se stanou i úzké vazby mezi přírodními vědami a výtvarným uměním, k nimž na těchto dvorech docházelo. Práce si také klade za cíl reflektovat inspirační vlivy těchto dvorů v českém prostředí.
Abstract in different language: The aim of the presented Thesis is to present Italian Renaissance Courts as the centres of science and art. Their contribution to European science is described. The main focus is given to natural sciences, natural philosophy and magic, disciplines being developed at these courts. Close relations between natural sciences and art at the courts are the part of the Thesis. The work also reflects inspiration and influence of the courts on the Czech environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Gabriela_Markova.pdfPlný text práce489,97 kBAdobe PDFView/Open
markova_cerna.pdfPosudek vedoucího práce567,65 kBAdobe PDFView/Open
markova_jirakova.pdfPosudek oponenta práce143,74 kBAdobe PDFView/Open
markova_O.pdfPrůběh obhajoby práce313,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.