Title: Historické knihovny v regionu západních Čech a jejich architektonické a umělecké řešení
Other Titles: Historical libraries in the region of West Bohemia, their architectural and artistic settlement
Authors: Loučímová, Klára
Advisor: Hečková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Míchalová Zdeňka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27997
Keywords: historická knihovna;zámecká knihovna;klášterní knihovna;architektura;historie;stavební historie;umělecké řešení;interiér
Keywords in different language: historical library;castle library;monastery library;architecture;history;building history;art solutions
Abstract: Práce se věnuje vybraným historickým knihovnám v Západočeském regionu. Pro práci jsem si zvolila historické knihovny na zámku Kozel, Manětín, Kynžvart a v klášterech Plasy a Kladruby u Stříbra. Nejprve jsem k danému objetu prostudovala dostupnou literaturu a potom jsem každý objekt navštívila a to s cílem popisu interiéru knihovny. Zaměřila jsem se zejména její architektonické a umělecké řešení, důležitým prvkem historických knihoven je také mobiliář a další dekorativní předměty, které jsem se pokusila také popsat. V práci jsem se také snažila zmapovat, jak moc dnešní podoba knihovny odpovídá původní knihovně, tedy knihovně v době jejího vzniku. Historickou knihovnu jako součást objektu nelze sledovat bez vazby na další kulturně-historické aspekty. Proto u každého objektu krátce zmiňuji historii objektu, jeho majitele a další důležité historické události. U každé knihovny jsem se snažila zjistit její osud po roce 1945.
Abstract in different language: The work is focused on selected historical libraries in region of Western Bohemia.For my work I chose to write about historical libraries at Kozel castle, Manětín castle,Kynžvart castle and in Plasy monetary and Kladruby u Stribra monatery. First of all I studied available literature and after than I went to see each object for better description of their interiors. I focused on their architectural and artistic solutions. Important part of each library is mobiliary and decorative objects which I tried to describe as well. In this work I also tried to find how much is the state of library close to the original state. It means state of library in time when they were build. Historical library can not be examined without the connections to other culturally historical aspects. That is why you will find a brief history with every object description. Next point of this work was to find what happened with each library after year 1945.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klara_Loucimova_DP.PDFPlný text práce5,19 MBAdobe PDFView/Open
loucimova_heckova.pdfPosudek vedoucího práce3,77 MBAdobe PDFView/Open
loucimova_michalova.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
loucimova_O.pdfPrůběh obhajoby práce297,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27997

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.