Title: Hovorová francouzština ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka
Other Titles: Informal French taught as a foreign language
Authors: Motlíková, Iva
Advisor: Mudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28034
Keywords: hovorová;obecná;populární;standardní francouzština;argot
Keywords in different language: colloquial;general;popular;standard french;argot
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá hovorovou francouzštinou ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se nejprve věnuje charakteristice hovorové francouzštiny. Poté se zaobírá různými pohledy a definicemi hovorové francouzštiny. Dále analyzuje hovorovou francouzštinu z hlediska výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby. Konec teoretické části se věnuje normě, která souvisí s hovorovou francouzštinou. Praktická část se skládá ze tří vybraných učebnic. U každé učebnice jsou charakterizovány vybrané hovorové výrazy. Výrazy jsou tříděny z hlediska výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby. Cílem této práce je zanalyzovat učebnice ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Dále také seznámit čtenáře s nejtypičtějšími jazykovými prostředky a jevy hovorového jazyka vyskytující se ve vybraných učebnicích. Tyto výrazy by měly vést ke snadnějšímu porozumění současné beletrie, mluvených a psaných projevů publicistických i populárně odborných.
Abstract in different language: The topic of this thesis is the colloquial French in the context of teaching French as a foreign language at the level B1. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical one. The theoretical part first describes what colloquial French is. Then, it scrutinizes different opinions about colloquial French and its definitions. Later in this part, colloquial French is analysed according to aspects of pronunciation, grammar, and vocabulary. The end of this part is devoted to norm concerning colloquial French. For the practical part, three different textbooks had been chosen. At each of these textbooks colloquial expressions had been defined. These expressions are classified according to pronunciation, grammar, and vocabulary. The goal of this thesis is to analyse the textbooks in teaching French as a foreign language at the level B1 according to the current European framework of reference for languages. Further, this paper aims to present the reader the most typical linguistic expression of colloquial language that appears in the chosen textbooks. These expressions should facilitate the understanding of current fiction, spoken and written journals, and nonfiction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE FJ (PDF).pdfPlný text práce465,1 kBAdobe PDFView/Open
Motlikova vedouci.pdfPosudek vedoucího práce100,47 kBAdobe PDFView/Open
Motlikova oponent.PDFPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Motlikova obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce375,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.