Title: Regulace rychlosti stejnosměrného motoru
Other Titles: DC machine speed control
Authors: Kroneisl, Michal
Advisor: Janda, Martin
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2807
Keywords: regulace rychlosti;číslicová regulace;pulsní měnič;stejnosměrný motor;motor s cizím buzením;mikrokontrolér;PIC
Keywords in different language: speed control;digital control;DC chopper;DC motor;separately excited DC motor;micocontroller;PIC
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pulsního měniče pro stejnosměrný cize buzený motor a číslicovým řízením tohoto měniče pomocí mikrokontroléru PIC.
Abstract in different language: This bachelor thesis describes the design of the DC chopper for separately excited DC motor and the digital control of the chopper by the PIC microcontroller.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
michal_kroneisl_bc_prace.pdfPlný text práce734,94 kBAdobe PDFView/Open
047299_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,91 kBAdobe PDFView/Open
047299_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,98 kBAdobe PDFView/Open
047299_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2807

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.