Title: Rozbor vypínání velkých proudů při nesymetrických zkratech
Other Titles: Analysis of interrupting of great asymetrical short current
Authors: Vajnar, Vladimír
Advisor: Vostracký, Zdeněk
Referee: Rusňák, Štěpán
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2810
Keywords: vypínač;asymetrický zkrat;narušené vypínání;namáhání vypínače;zotavené napětí
Keywords in different language: circuit breaker;asymmetrical fault;interrupted switching;breaker stressing;recovery voltage
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení rozdílných vlivů, kterými síť ovlivňuje vypínač při symetrických a asymetrických zkratech. Rovněž je uvedena vazba s problematikou narušeného vypínání. V úvodní části práce je uveden teoretický rozbor zkratových proudů, elektrického spínacího oblouku a vypínacího procesu, ve druhé části je vyhodnoceno namáhání vypínače při průchodu proudu nulovou hodnotou.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the evaluation of different influences affecting circuit breaker by symmetrical and asymmetrical faults. Also there is a connection with interrupted breaking. In the first part is contained a theoretical analysis of short-circuit currents, the electrical switching arc and breaking process, in the second part is evaluated breaker stressing, while current is passing through zero value.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bp_vajnar_vladimir.pdfPlný text práce346,95 kBAdobe PDFView/Open
047302_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,09 kBAdobe PDFView/Open
047302_oponent.pdfPosudek oponenta práce465,23 kBAdobe PDFView/Open
047302_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2810

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.