Title: Rozbor požadavků pro návrh domů s pečovatelskou službou pro seniory
Authors: Šlechtová, Martina
Advisor: Novák Michal, Ing.
Referee: Staňková Hana, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28138
Keywords: senior;stárnutí;bydlení pro seniory;sociální služby;pečovatelská služba;rozbor;idealizace;návrh;normy;předpisy;dispozice;domov pro seniory s pečovatelskou službou;klíčový pracovník.
Keywords in different language: senior;senescence;housing for seniors;social services;day care;analysis;idealization;design;standards;regulations;dispositions;nursing home;key worker.
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena především na shromáždění podkladů, souvisejících norem a vyhlášek a provedení rozboru těchto dokumentů, na jehož základě bude provedeno hodnocení vybraných objektů s pečovatelskou službou s využitím zkušeností personálu těchto zařízení z technického, dispozičního - provozního, ekonomického a popř. energetického hlediska. Bude provedeno vyhodnocení dnešních potřeb těchto objektů a návrh možných úprav, které by usnadnily jejich využívání a objekty tak odpovídaly standardům pro období po roce 2015. Na závěr bude proveden návrh objektu v idealizovaném řešení včetně určení konstrukčního, dispozičního provozního řešení objektu.
Abstract in different language: This master thesis is supposed to gather all materials accords to norms, standards and law ordinance of nursing homes. In the thesis the materials had been analyze and based on them had been done accession of chosen objects. Evaluation of buildings had been done with the help of staff working there. Technical, operational, economical and sometime even energetic aspects had been tested. Thesis provides the structural analysis of needs of the buildings. Offers possible changes and improvements to help to use building more effectively and be in accordance with the standards of 2015. As a final goal there will be created ideal design of nursery home including the structural and operational solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Slechtova.pdfPlný text práce21,3 MBAdobe PDFView/Open
Slechtova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,11 kBAdobe PDFView/Open
Slechtova_oponent.pdfPosudek oponenta práce728,79 kBAdobe PDFView/Open
Slechtova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce178,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.