Title: ALTAN.RU - Překlad webových stránek z RJ do ČJ, vypracování překladatelského komentáře a tématického slovníku
Other Titles: ALTAN.RU - Translation of a website from Russian to Czech language; elaboration of translation commentary and thematic glossary
Authors: Petráčková, Olga
Advisor: Golčáková, Bohuslava
Referee: Urieová, Libuše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2841
Keywords: překlad;ALTAN;výrobce těstovin;těstoviny
Keywords in different language: pasta;pasta factory;translation;ALTAN
Abstract: Stále více se ukazuje, že reklama na Internetu je jednou z vysoce efektivních způsobů marketingové komunikace. Vzhledem k tomu, že se Internet stal dostupný pro nepřeberné množství domácností, firmy často přistupují k prezentaci svých služeb a produktů právě prostřednictvím celosvětové sítě. Jednou z nich je také společnost ALTAN, jež sdružuje velké podniky na území Altajského kraje. Svou působnost chtěla ovšem rozšířit i do České republiky, a proto zadala v dubnu 2011 poptávku na server Businessinfo.cz, kde hledala nové odběratele pro své produkty. Internetová prezentace je ovšem dodnes pouze v ruském jazyce. Z toho důvodu vznikla i tato bakalářská práce, jejímž cílem je přeložit nejdůležitější části a nabídnout firmě překlady, aby mohla efektivněji oslovit české zákazníky.
Abstract in different language: Nowadays it is evident that advertising on the Internet belongs to one of the most effective ways of marketing. Since the Internet became available to most households, companies often try to approach their potential customers via worldwide web. One of them is the company ALTAN, which brings together large companies in region near the city Barnaul. It wanted to expand to the Czech Republic too, however, their website is still in Russian. This thesis aims to translate the most important parts of the presentation in order to approach Czech customers closer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE ALTAN.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
File0013.PDFPosudek vedoucího práce800,9 kBAdobe PDFView/Open
File0014.PDFPosudek oponenta práce549,18 kBAdobe PDFView/Open
File0015.PDFPrůběh obhajoby práce244 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.