Title: Převodovka pohonu vertikálního odstředivého čerpadla hasicího systému
Other Titles: Gearbox for drive of vertical pump of firefighting system
Authors: Václavík, Jakub
Advisor: Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Rašpl Radovan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28883
Keywords: průmyslové převodovky;planetové převodovky;vertikální čerpadla;výpočet ozubení;výpočet hřídelí;výpočet ložisek;dvojitě šikmé ozubení;ekonomické zhodnocení;mkp;cad;kisssoft;kisssys;wikov
Keywords in different language: industrial gearboxes;planetary gearboxes (epicyclic);vertical pumps;gear rating calculation;shaft calculation;bearing calculation;double helical gearing;economic conclusion;fem;cad;kisssoft;kisssys;wikov
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o průmyslových převodovkách a jejich použití pro pohon vertikálních čerpadel hasicích systémů. Hlavní část práce je zaměřena na výpočet a konstrukční návrh vertikální planetové převodovky s dvojitě šikmým ozubením. Součástí práce je návrh mazacího systému a ekonomické zhodnocení výrobních nákladů.
Abstract in different language: This diploma thesis refers about industrial gearboxes and their use for vertical pump drive systems. Main part of thesis is focused on calculation and design concept of vertical planetary gearbox with double helical teeth. The thesis also include design of lubrication system and economical evaluation of gearbox manufacturing costs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vaclavik_Jakub_2017.pdfPlný text práce6,54 MBAdobe PDFView/Open
Vaclavik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce829,57 kBAdobe PDFView/Open
Vaclavik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce833,8 kBAdobe PDFView/Open
Vaclavik.pdfPrůběh obhajoby práce258,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.