Title: Pohonný systém pro těžební stroj
Other Titles: Drive system for mining machine
Authors: Míchal, Martin
Advisor: Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mraček Roman, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28884
Keywords: kolesové rýpadlo;koleso;pohonný systém;převodovka;konstrukční návrh;cad
Keywords in different language: bucket wheel excavator;bucket wheel;drive system;transmission;design;cad
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh pohonného systému pro pohon kolesa kolesového rýpadla KU300. Součástí práce je specifikace požadavků, vytvoření variant koncepčních návrhů a výběr optimálního řešení. Konstrukční návrh je podložen potřebnými technickými výpočty a vytvořen jako 3D model, který je dále použit pro vypracování výkresové dokumentace.
Abstract in different language: The thesis contains the design of a drive system for bucket wheel of bucket wheel excavator KU300. Part of this thesis is focused on specification of requirements, creating of the conceptual design variants and selection of optimal solution. The design is supported by the necessary technical calculations and created as 3D model, which is used for creating the drawing documentation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_MARTIN_MICHAL.pdfPlný text práce20,21 MBAdobe PDFView/Open
Michal_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce828,3 kBAdobe PDFView/Open
Michal_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce781,57 kBAdobe PDFView/Open
Michal.pdfPrůběh obhajoby práce264,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28884

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.