Title: Ověření vlivů úspor energie na výslednou spotřebu paliva v jízdních cyklech
Other Titles: Evaluation of Energy Savings to the Resulted Fuel Consumption in Driving Cycles
Authors: Rudinskyi, Mykhailo
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Roubal Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28886
Keywords: simulace;cad;cae;spalovácí motor;chladicí okruh;řízení;teplotní řežim;řazení;jízdní cyklus;spotřeba;optimalizace
Keywords in different language: simulation;cad;cae;internal combustion engine;cooling circuit;control;temperature regime;driving cycle;fuel consumption;optimization;energy
Abstract: Diplomová práce obsahuje rešerše problematiky řízení chladicího okruhu pro zvýšení rychlosti ohřevu motoru, stavbu schématu pro simulace , simulace projíždění autem jízdných cyklů podle předpisů, posouzení úprav chladicího okruhu a optimalizaci jeho řízení z hlediska snižování spotřeby paliva v jízdních cyklech.
Abstract in different language: This diploma thesis includes study of problematics cooling circuit controls to increase the speed of heating of the engine, construction of the simulation scheme, simulation of riding through different driving cycles according to regulations, the assessment of the modifications of the cooling circuit and optimization of its control in terms of reduction of the fuel consumption in the driving cycle
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2017_Rudinskyi.pdfPlný text práce6,34 MBAdobe PDFView/Open
Rudinskyi_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce753,17 kBAdobe PDFView/Open
Rudinskyi_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce845,28 kBAdobe PDFView/Open
Rudinskyi.pdfPrůběh obhajoby práce262,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28886

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.