Title: Čtyřdobý atmosférický zážehový motor
Other Titles: Four-stroke naturally aspirated gasoline engine
Authors: Mráz, Lukáš
Advisor: Němec Ladislav, Doc. Ing. CSc.
Referee: Tánczos Zsolt, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28893
Keywords: spalovací motor;konstrukce;termodynamický návrh;klikový mechanismus;vačkový mechanismus;cad;kompresní poměr;downsizing
Keywords in different language: internal combustion engine;structure;thermodynamic design;crank mechanism;cam mechanism;cad;compression ratio;downsizing
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem čtyřdobého atmosférického zážehového motoru s vysokým kompresním poměrem. Motor bude sloužit jako technologický demonstrátor víceválcového automobilového motoru. Jsou zde popsány současné automobilové motory. Hlavní část práce je věnována termodynamickému a konstrukčnímu návrhu motoru dle zadaných parametrů. Hlavní části motoru jsou ověřeny pevnostním výpočtem.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the design of a four-stroke naturally-aspirated gasoline engine with a high compression ratio. The engine will be used as a technological demonstration of a multi-cylinder automotive engine. Modern-day car engines are described here. The main part of this thesis is devoted to the thermodynamic and structural design of the engine according to the specified parameters. The main engine parts are verified by a material strength calculation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_LUKAS_MRAZ_2017.pdfPlný text práce11,89 MBAdobe PDFView/Open
Mraz_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce793,59 kBAdobe PDFView/Open
Mraz_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce903,14 kBAdobe PDFView/Open
Mraz.pdfPrůběh obhajoby práce298,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28893

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.