Title: Pneumaticky poháněný posuvný stůl
Other Titles: Pneumatically driven shuttle table
Authors: Matoušek, Petr
Advisor: Hosnedl Stanislav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Swaczyna Zbyněk, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28901
Keywords: posuvný stůl;cad;ts;analýza rizik;bezpečnost obsluhy;pneumatický pohon
Keywords in different language: shuttle table;cad;ts;risk analysis;operator safety;pneumatic linear actuator
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem pneumaticky poháněného posuvného stolu z hliníkových profilů. Součástí práce je navržení variant a výběr sub-optimální koncepce řešení. Zároveň se požaduje zajištění bezpečnosti obsluhy, které je doloženo zpracovanou analýzou rizik. Konstrukční návrh posuvného stolu byl vypracován v CAD systému NX 9.0.
Abstract in different language: This Master thesis deals with design of pneumatically driven shuttle table made of aluminum profiles. Part of the thesis is proposing variants and selecting a sub-optimal solution concept. It also requires ensuring the safety of the operator, which is documented by risk analysis. The construction design of the shuttle table was developed in CAD system NX 9.0.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Matousek_Petr_2017.pdfPlný text práce9,97 MBAdobe PDFView/Open
Matousek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce845,99 kBAdobe PDFView/Open
Matousek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Matousek.pdfPrůběh obhajoby práce295,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.