Title: Veřejnoprávní smlouvy
Other Titles: Public law contracts
Authors: Štumpová, Kateřina
Advisor: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Referee: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29013
Keywords: veřejnoprávní smlouvy;veřejná správa;soukromoprávní smlouvy;koordinační smlouvy;subordinační smlouvy;správní řád
Keywords in different language: public law contracts;public adminisration;private law contracts;coordinative contracts;subordinative contracts;the rules of administrative procedure
Abstract: Tématem mé bakalářské práce jsou veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouvy lze definovat jako dvoustranné nebo vícestranné právní úkony, které zakládají, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Veřejnoprávní smlouvy se vyznačují různými specifickými znaky, ale v mnoha případech jsou podobné se smlouvami soukromoprávními. Veřejnoprávní smlouvy rozdělujeme na smlouvy koordinační, subordinační a smlouvy mezi účastníky. Do nedávné doby u nás neexistovala komplexní právní úprava zabývající se veřejnoprávními smlouvami. Od 1. ledna 2006 vstoupil v účinnost Správní řád (zákon. č. 500/2004 Sb.). Díky správnímu řádu dostaly veřejnoprávní smlouvy právní rámec.
Abstract in different language: The topic of my bachelor´s thesis are public law contracts, which can be defined as bilateral or multilateral legal acts that establish, change or rescind law and obligations in field of public law. The public law contracts have their specific sings, however, in many cases they are very similar to private law contracts. The thesis deeply discusses the types of public law contracts that are divided into coordinative contracts, subordinative contracts and contracts among the participants. Until recent time the Czech Republic had missed a complex law dealing with public law contracts. On 1st January 2006 the Rules of Administrative Procedure (normative act no. 500/2004) has come into effect and the public law contract began to be enacted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_-_Verejnopravni_smlouvy_Stumpova (1).PDFPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Stumpova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce248,57 kBAdobe PDFView/Open
Stumpova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce679,66 kBAdobe PDFView/Open
Stumpova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce378,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.