Title: Pokuty
Other Titles: Fines
Authors: Vrba, Michal
Advisor: Triner Petr, JUDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29014
Keywords: pokuty;přestupek;správní řízení;přestupkové řízení;správní orgán
Keywords in different language: fines;offense;court ruling;fines procedure;administrative authorities
Abstract: V první kapitole se práce zabývá historickým vývojem správního trestání. Následně jsou vymezeny pojmy pokuta a přestupek. K pojmu pokuty patří také přestupkové řízení, kterému se podrobně věnuje třetí kapitola práce. Zbývající část je věnovaná řízení, které se v praxi k udělování pokut užívají nejčastěji a to jest blokové. Závěrem práce je rozebrána problematika udělování a vymáhání pokut.
Abstract in different language: The first chapter of the thesis is dedicated to the historical progress of administrative punishment. Subsequently, the legal terms fine and offence are defined. The term legal fine also includes fine procedure, which is described in detail in the third chapter. The rest of the thesis focuses on procedures which are used the most, such as penalty block procedure a court-ordered fine procedure. The closing part of the thesis contains the issues of giving and collecting fines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pokuty Michal Vrba.pdfPlný text práce972,17 kBAdobe PDFView/Open
Vrba - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce658,72 kBAdobe PDFView/Open
Vrba - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Vrba - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce366,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.