Title: Základy podnikání
Authors: Pavlák, Miroslav
Novotný, Jiří
Vacek, Jiří
Citation: PAVLÁK, Miroslav; NOVOTNÝ, Jiří; VACEK, Jiří. Základy podnikání. Plzeň: Katedra podnikové ekonomiky a mangementu, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni, 2017. 241 s. ISBN 978-80-261-0669-2.
Issue Date: 2017
Publisher: Katedra podnikové ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni
Document type: monografie
book
URI: http://hdl.handle.net/11025/29157
ISBN: 978-80-261-0669-2
Keywords: skripta;ekonomie;podnikání
Keywords in different language: textbook;economy;entrepreneurship
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs (KPM)
Přírodní vědy / Natural science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaklady podnikani.pdfPlný text5,74 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.