Fakulta ekonomická / Faculty of Economy

Podkomunity


Recent Submissions

Macková, Marie
ROZVOJ SYSTÉMU EKONOMICKÉHO ŘÍZENÍ VE VYBRANÉM SEGMENTU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

The dissertation focuses on the development of economic management system in a selected segment of non-governmental non-profit organizations. The selected segment is the segment of registered legal entities, which are established by the churches and religious societies according to&...

Dvořáková, Lilia , Vacek, Jiří , Černá, Marie , Hejduková, Pavlína , Hinke, Jana , Taušl Procházková, Petra , Vallišová, Lucie , Caha, Zdeněk , Horák, Jakub , Machová, Veronika
Metodika adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na implementaci principů, postupů, metod a nástrojů Společnosti 4.0

Hinke, Jana , Gezo, Michal , Smutka, Luboš , Strielkowski, Wadim
Management of financial statements auditing in the Visegrad Group countries

Taušl Procházková, Petra , Machová, Kristýna
Social enterprises in the Czech Republic: selected aspects

Main goal of the paper is to contribute to the level of knowledge on the social enterprises´ characteristics in the Czech Republic. Special focus is placed to selected aspects, perception of barriers of social enteprises´ development and selected aspects of management. We confirmed ...

Prantl, David , Mičík, Michal
The Use of the Facebook Social Network in Selected Czech Companies

The use of social media gives companies an opportunity to strengthen the relationship with their stakeholders. However, companies in the Czech Republic use them below average iThe use of social media gives companies an opportunity to strengthen the relationship with their stakeholders. ...