Materiály pro vysoké školy / Materials for universities

Kolekce


Recent Submissions

Pavlák, Miroslav , Novotný, Jiří , Vacek, Jiří
Základy podnikání

Dvořáková, Lilia , Basl, Josef , Cimler, Petr , Eger, Ludvík , Egerová, Dana , Gangur, Mikuláš , Jakubíková, Dagmar , Plevný, Miroslav , Pokrivčák, Ján , Preis, Jiří , Taušl Procházková, Petra , Vacek, Jiří , Toncarová, Helena
Metodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni

Hocko, Marián , Ratkovská, Katarína
Výpočtové cvičení z předmětu Plynové trubíny a turbokompresory

Lašová, Václava
KKS/ZSVS základy stavby obráběcích strojů

Hynek, Martin , Raab, Zdeněk , Votápek, Petr , Grach, Miroslav
KKS/ICB systém Pro/Mechanica