Title: K významu pročišťování nereflektovaných předpokladů z hlediska Heideggerova zamýšlejícího se myšlení a Platónova Podobenství o úsečce
Other Titles: On the meaning of the clarification of non-reflected prerequisites from the viewpoint of Heidegger´s Meditative Thinking and Plato´s Simile of the line
Authors: Grygar, Filip
Citation: Kuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 16 (2015), č. 1-2, s. 138-153.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofie
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
http://hdl.handle.net/11025/29453
ISSN: 1211-8109
Keywords: Martin Heidegger;Platón;kalkulující myšlení;zamýšlející se myšlení;podobenství o úsečce;idea univerzity;vzdělávání;výchova
Keywords in different language: Martin Heidegger;Plato;calculative thinking;meditative thinking;simile of the line;idea of university;tuition;education
Abstract: Příspěvek se zaměřuje na praktické možnosti filosofického myšlení ve výuce. V první části nastiňuje převážně z Heideggerova hlediska ideu univerzity či nárok vědění a současně se kriticky prostřednictvím zamýšlejícího se myšlení vymezuje vůči převládajícímu kalkulujícímu myšlení a vzdělávání. Druhá část příspěvku představuje platónský přístup k výuce, který je založen na pročišťování nereflektovaných předpokladů prostřednictvím filosofického myšlení, a který překonává nedostatky čistě kalkulujícího způsobu myšlení a vzdělávání ve prospěch zamýšlejícího se myšlení.
Abstract in different language: The study focuses on practical possibilities of philosophical thinking in tuition. The first part foreshadows the idea of university or knowledge, from Heidegger’s viewpoint predominantly, and, at the same time, it defines against the prevailing calculative thinking and education by means of meditative thinking. The second part of the contribution represents Platonic approach tuition which is based on the clarification of non-reflected prerequisites of philosophical thinking and which surmounts the insufficiencies of the purely calculative way of thinking and education in favour of the contemplative mind.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grygar.pdfPlný text219,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29453

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.