Title: Independent work as means of activization of educational cognitive activity of pupils in the course of training of technology
Authors: Sokolova, Oksana
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 71. ISBN 978-80-261-0793-4.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/29869
http://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
ISBN: 978-80-261-0793-4
Keywords: kognitivně-vzdělávací aktivita;samostatná práce;technologie;aktivizace
Keywords in different language: educational-cognitive activity;independent work;technology;activization
Abstract in different language: The article considers a problem of educational-cognitive activity of pupils at lessons of technology means independent work. The article presents the results of the self-education of pupils on the basis of MBOU SOSh 15 of Vladimir city.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sokolova.pdfPlný text346,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29919

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.