Katedra rehabilitačních oborů / Department of Rehabilitation Science

Kolekce


Recent Submissions

Ryba, Lukáš , Sládková, Zuzana
Hodnocení dynamické stabilizace kolenního kloubu u žen pomocí Y Balance testu

One of the many options for testing the dynamic stability of the knee joint is the Y Balance Test. Compared to other clinical tests, it excels in its practicability, simplicity and sensitivity to the possible risk of injury. The limit of possible risk of injury is 90...

Hereitová, Iva , Nejdl, Tomáš
Funkční stav pletence ramenního u hráčů házené

Painful conditions of the shoulder joint of handball players are a frequent cause of the end of a player’s career. The shoulder joint is extremely susceptible to damage during early sports specialization. The cause is greater variability of movement together with repeated unilateral...

Vlčková, Iva , Krobot, Alois
Vztahy mezi variabiltou a svalovou únavou v prototypových pohybech

Muscle fatigue represents wide-ranging phenomenon involving peripheral, central and also cognitive factors. At the central level, it leads to a collapse of neurotransmitter regulation and so the motor learning process can become significantly beneficial for restoration of the system under pressur...

Svěcená, Kateřina , Sládková, P.
Ergodiagnostika jako součást pracovní a sociální rehabilitace