Memo

Podkomunity

22 items
19 items
14 items
11 items
19 items
36 items
30 items
31 items
30 items
23 items

Recent Submissions


Vyhlášení VI. ročníku historické soutěže pro základní školy Plzeňského kraje pořádané střediskem SOHI 2020/2021


,,Orální historie v čase krizí“ – pozvánka na konferenci České asociace orální historie 2021

Chocholatý, Michal
LITUCHY, Barry M. Jasenovac und der Holocaust in Jugoslawien. Analysen und Augenzeugenberichte. Kirchheim: Verlagshaus Schlosser, 2019. 400 s. ISBN 978-3-96200-127-8

Zavorotchenko, Igor
HLAVÁČEK, Jiří. Vzestup a pád ČSLA? Vojenská profese v kolektivní paměti důstojnického sboru (1960-1970). Praha: Karolinum, 2019. ISBN 9788024644110.

Chocholatý, Michal
Irmfried Eberl – velitel Treblinky s lékařským titulem

The present paper aims to capture relevant milestones of the „extermination career“ in the life of Austrian physician Irmfried Eberl, a first commandant of extermination camp Treblinka. It primarily focuses on his activities directly connected with his work in Treblinka. In ...