Title: Chatovací robot
Other Titles: Chatting robot
Authors: Strnad, Stanislav
Advisor: Nestorovič, Tomáš
Referee: Matoušek, Václav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3085
Keywords: neinformovaně vedené dialogy;generování dialogů;chatovací robot;konverzace
Keywords in different language: uninformed conducting dialogue;generating dialogues;chat robot;conversation
Abstract: Cílem této práce je seznámení se s nástroji a metodami pro tvorbu síťových aplikací a zhodnocení těchto nástrojů, dále seznámení se s metodami generování neinformovaně vedených dialogů a s jazykem AIML (Artificial Intelligence Markup Language). Dalším cílem je pak návrh a implementace aplikace, která na základě uživatelského vstupu dokáže automaticky vygenerovat odpovídající výstup. Touto aplikací je chatovací robot, který konverzuje s uživateli jim srozumitelným přirozeným jazykem.
Abstract in different language: This thesis conceives a chatting robot based on Artificial Intelligence Markup Language (AIML), an XML dialect for creating natural language software agents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
strnad.pdfPlný text práce526,96 kBAdobe PDFView/Open
A09N0043Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce283,43 kBAdobe PDFView/Open
A09N0043Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce690,39 kBAdobe PDFView/Open
A09N0043Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce174,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.