Title: Vytvoření publikačního standardu v oblasti evokovaných potenciálů
Other Titles: Creating a publishing standard for Evoked Potentials
Authors: Strbačka, Martin
Advisor: Mouček, Roman
Referee: Brůha, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3089
Keywords: elektroencefalografie;evokované potenciály;neuroinformatika;elektrofyziologie;publikační standard;EEG/ERP portál;databáze;Java technologie
Keywords in different language: electroencephalography;evoked potentials;neuroinformatics;electrophysiology;publishing standard;EEG/ERP portal;database;Java technologies
Abstract: První část této práce je zaměřena na vytvoření standardu pro publikování EEG/ERP experimentů založeného na instrukcích pro autory z různých odborných periodik a společných informacích z dříve publikovaných článků. Výsledkem této práce je šablona a návod, jak napsat správný a hodnotný dokument popisující EEG/ERP experiment. V další části byla šablona porovnána s ERA modelem databáze náležící EEG/ERP portálu a bylo navrženo jeho rozšíření. Poslední část této práce se zabývá vytvořením knihovny pro export dat z databáze do formátovaných výstupních dokumentů.
Abstract in different language: The first part of this thesis is focused on creating a standard for publishing EEG/ERP experiments based on general instructions for authors of variety of journals and common information from the previously published articles. The result of this work is a template and guideline how to write good and useful documents from EEG/ERP experiments. In the next part the template was compared with the ERA model of the EEG/ERP Portal database, and extension of the ERA model was proposed. The last part of this thesis describes construction a library for exporting data from the database to the formated output documents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis.pdfPlný text práce4,94 MBAdobe PDFView/Open
A09N0177Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce815,11 kBAdobe PDFView/Open
A09N0177Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce364,92 kBAdobe PDFView/Open
A09N0177Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce171,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.