Title: High-temperature corrosion behavior of selected thermally sprayed coatings in corrosive aggressive environment
Other Titles: Vysokoteplotní korozní chování vybraných žárově stříkaných povlaků v korozně agressivním prostředí
Authors: Česánek, Zdeněk
Houdková Šimůnková, Šárka
Lukáč, František
Citation: ČESÁNEK, Z., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., LUKÁČ, F. High-temperature corrosion behavior of selected thermally sprayed coatings in corrosive aggressive environment. Materials Research Express, 2019, roč. 6, č. 1. ISSN 2053-1591.
Issue Date: 2019
Publisher: IOP Publishing
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85056095632
http://hdl.handle.net/11025/31147
ISSN: 2053-1591
Keywords: tepelně rozstřikovaný povlak;odolnost proti korozi;roztavené soli;Cr3C2-25% NiCr;stellite 6;hastelloy C-276
Keywords in different language: thermally sprayed coating;corrosion resistance;molten salts;Cr3C2-25% NiCr;stellite 6;hastelloy C-276
Abstract: Cílem článku je zhodnotit a porovnat korozní odolnost povlaku Hastelloy C-276 s povlakem Stellite 6 a Cr3C2-NiCr, deponovaných technologií HP/HVOF. Koroze byla testována pomocí směsi agresivních solí 40%Na2SO4-60% V2O5, simulujících prostředí spalovacích kotlů. Bylo realizováno 50 cyklů při teplotě 750°C a následné schlazení na pokojovou teplotu po dobu 20 min.Zkorodované vzorky byly testovány pomocí elektronového mikroskopu, a EDS analýz. V porovnání s Cr3C2-NiCr, povlaky Hastelloy a Stellite poskytly lepší ochranu. Korozní mechanismus Hastelloy C-276 je založen na tvorbě ochranné oxidické vrstvy, která brání dalšímu prnikání korozního média. Povlak Stellite 6 korodoval pohranicích jednotlivých splatů, což vedlo k jejich postupnému odloupávání. V případě povlaku Cr3C2-NiCr byla korozně napadena matrice, což vedlo k postupnému uvolňování karbidů a destrukci povlaku.
Abstract in different language: The aim of this paper is to evaluate and compare the corrosion resistance of Hastelloy C-276 coating with Stellite 6 and Cr3C2%-25% NiCr coatings. The coatings were deposited usingHP/HVOF(High Pressure/High Velocity Oxygen Fuel) thermal spraying technology. The corrosion test was conducted in the corrosive-aggressive environment of molten salts mixture in the composition of 40% Na2SO4–60%V2O5, simulating the corrosion environment of boilers for residual fuel oils. The corrosion test under cyclic conditions included 50 cycles at the temperature of 750 °Cand subsequent cooling at the room temperature for 20 min. The corroded specimens were analyzed using scanning electron microscope (SEM) and elemental analysis (EDS). In comparison with Cr3C2-25% NiCr coating, both Stellite 6 and Hastelloy C-276 coatings provided the substrate material with sufficient protection against high-temperature corrosion. The corrosion mechanism of Hastelloy C-276 coating was based on the formation of protective oxide layer which prevented further penetration of corrosive media. Stellite 6 coating exhibited the corrosion attack along splat boundaries resulting in spat delaminating into the build-up. The corrosion mechanism of Cr3C2-25% NiCr coating included the attack on NiCr matrix resulting in gradual separation of carbide phases into the corrosive environment.
Rights: Plný text není přístupný.
© IOP Publishing
Appears in Collections:Články / Articles (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Česánek_2019_Mater._Res._Express_6_016426-1.pdf1,28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD