Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorOpalková, Jarmila
dc.contributor.editorTihelková. Alice
dc.contributor.editorMišterová, Yvona
dc.contributor.editorMatviyuková, Diana
dc.date.accessioned2019-03-11T09:04:36Z-
dc.date.available2019-03-11T09:04:36Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationJazykový a kulturní prostor v proměnách 21. století: sborník příspěvků z konference Profilingua 2018, s. 90-101.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0834-4
dc.identifier.urihttps://old.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ProfiLingua_Proceedings.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31237
dc.format12 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosksk
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.ispartofseriesJazykový a kulturní prostor v proměnách 21. stoletícs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectslovní zásobacs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectdiskurzivní analýzacs
dc.subjectjazyková modulacecs
dc.titleJazyková modulácia ako translačný postup z rusko-slovenskej perspektívy (Na príklade bežného diskurzu)sk
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedPríspevok má za úlohu predstaviť prácu so slovnou zásobou v rusko-slovenskom komparatívnom pláne v dimenzii možností najmä lexikografického priemetu sémaziologických a onomaziologických štruktúr v rámci diskurzu, ktorý má v medzijazykovej komunikácii z pohľadu aktívnej a pasívnej slovnej zásoby špecifické jazykovo-rečové postavenie napriek tomu, že komunikanti v analyzovaných druhoch komunikačných situácií navonok demonštrujú status bežných používateľov jazyka, nie odborníkov, prípadne inak sociometricky príznakových subjektov. Materiál má načrtnúť prehľad existujúcich tendencií či demonštrovať vzorku možných prekladateľských, resp. tlmočníckych postupov, a to pri ich aplikácii v kontexte vymedzeného jazykového páru dominantne na pozadí lingvistiky prekladu.sk
dc.subject.translatedvocabularyen
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translateddiscourse analysisen
dc.subject.translatedlanguage modulationen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Profilingua 2018
Profilingua 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opalkova.pdfPlný text364,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.